Par mums

RTU High Performance Computing (HPC) centrs ir zinātņu prorektora dienesta paspārnē esoša iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju pielietošanai pētniecībā, t. i.

  • skaitļošanas tehnoloģiju popularizēšana
  • HPC klastera (superdatora) uzturēšana, nodrošinot tā iekļaušanos vienotā Eiropas e-infrastruktūrā
  • zinātniskās programmatūras nodrošināšana pētniecībai un mācību procesam
  • tehniskā atbalsta sniegšana zinātnisku problēmu risināšanā ar skaitļošanas tehnoloģiju palīdzību

Centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP7 projekta BalticGrid uzsāktajām skaitļošanas aktivitātēm.

Skaitļošanas pakalpojumu attīstības vēsture RTU

Latviešu