Konferences

Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC) ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu e-Infrastruktūras sastāvdaļu. No 2. jūnija līdz 4. jūnijam Rīgā notiks Baltijas HPC&Cloud Computing konference un ar to saistītie Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē pasākumi par e-Infrastruktūru. Pasākumus organizē RTU zinātņu prorektora dienests ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

RTU telpās (Ķīpsalā, Āzenes ielā 18) 4. jūnijā notiks Baltijas HPC&Cloud Computing konference. Aicinām RTU pasniedzējus, darbiniekus un studentus reģistrēties dalībai šajā konferencē.

 

 e-IRG grupas (e-Infrastructure Reflection Group) delegātu sanāksme notiks 2. jūnijā RTU telpās Kaļķu ielā 1. Ar šo sanāksmi saistītais eIRG Seminārs par tēmu «Open Science and e-Infrastructures» notiks 3. jūnijā Latviešu biedrības namā.

 

Pirmā eIRG sanāksme Rīgā Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros notika jau 2015. gada 16. februārī  Kaļķu iela 1. Sanāksmē piedalījās 26 delegāti no 14 ES valstīm, tai skaitā e-IRGsekretariāta darbinieki , kā arī Eiropas Komisijas CONNECT un RTD direktorātu pārstāvji.

 

e-IRG misija ir veidot vienotu elektronisko infrastruktūru (e-Infrastruktūru) Eiropā, kas kalpotu kā tehnoloģiskā bāze vienotai Eiropas Pētnieciskai Telpai (European Research Area). e-IRG grupu veido ES valstu valdību deleģētie pārstāvji. Vairāk par e-IRG var lasīt mājas lapā http://www.e-irg.eu . 

 

e-Infrastruktūra ir vide, kura paver iespēju kopīgi izmantot pētniecības resursus (aparatūru, programmatūru un informāciju), lai veicinātu sadarbību un efektīvāku pētniecību. Šādā vidē caur datortīkliem ir apvienoti skaitļošanas resursi (grid, cloud, HPC, programmatūra), eksperimentālas pētniecības iekārtas, datu glabātuves, citi pētniecības rīki un līdzekļi, kā arī organizatorisks nodrošinājums virtuālai pasaules mēroga sadarbībai pētniecības jomā. Katrā valstī ir sava e-Infrastruktūra, kuru apvieno akadēmiskais datortīkls (Eiropas līmenī GEANT projekta ietvaros).

 

Konference un e-IRG pasākumi ES prezidentūras laikā ir unikāla iespēja sapulcināt Rīgā visu ES valstu un citu pasaules valstu e-Infrastruktūras pārstāvjus un vadošos speciālistus. Dalībnieki varēs iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem un attīstības tendencēm augstas veiktspējas skaitļošanas un e-Infrastruktūras jomā, kā arī veidot kontaktus un attīstīt sadarbību ar citu valstu ekspertiem un organizācijām. 

 

Konferenci un ar to saistītos eIRG pasākumus finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība”,No.2015/0015/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/006

Latviešu