Sākums

Mēs piedāvājam:

  • skaitļošanu uz RTU HPC klastera;
  • piekļuvi citu universitāšu skaitļošanas resursiem caur GRID tīklu;
  • piekļuvi zinātniskajai programmatūrai;
  • atbalstu skaitļošanas tehnoloģiju pielietošanai pētījumos;
  • apmācības skaitļošanas uzdevumu sagatavošanā un pielāgošanā.

Pakalpojumi ir pieejami ikvienam RTU studentam un darbiniekam, kā arī esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām.

Latviešu
Subscribe to HPC centrs RSS